[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Om cookies

Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.

Cookies på webbsidan

När du använder Hempels webbsida registrerar vi ingen information som kan identifiera dig.

Vi registrerar hur du använder webbsidan, för att få mer information om hur vår webbsida används. Informationen är anonym och informationen används endast för att förbättra webbsidans innehåll och funktioner. Informationen samlar vi in med hjälp av en fil som kallas för cookie.

Vad är en cookie?
Cookie är en textfil som vår webbsida skickar till din webbläsare och som sparas på din dator, smartphone eller den enhet du använder för att läsa webbsidor. Cookies kan användas till mycket, men huvudsakligen använder man cookies för att spara information om hur du använder olika sidor på Internet.

Hur använder vi cookies?
Första gången du besöker Hempels webbsida ombeds du att godkänna cookies. Vi uppmanar dig att godkänna cookies på vår webbsida eftersom det hjälper oss att förbättra både din och andras upplevelser när man besöker vår webbsida. Om du avböjer cookies kommer du inte kunna använda vissa av de funktioner som finns på webbsidan.

Hur länge sparas cookies?
Cookies raderas av sig själv efter ett visst antal månader (detta kan variera), dock uppdateras cookies automatiskt varje gång du besöker webbsidan.