[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Sjöfart

Genom att erbjuda ett heltäckande sortiment av beprövade ytbeläggningar och teknisk rådgivning hjälper Hempel Er att minska bränslekostnader, förlänga underhållsfri tidsperiod och sänka  kostnader vid dockning.

Som global leverantör av ytbeläggningar till sjöfart, industri och byggnader tillhandahåller Hempel både högkvalitativa produkter och pålitlig teknisk rådgivning avseende förbehandling och påföring. Oavsett om Ni behöver ytbeläggningar till nybyggnation, underhåll vid dockning eller ombord, kommer våra produkter att bevara fartyget i toppskick under längre tid, alltifrån undervattensskrov till last- och ballasttankar.

Pålitlig teknik
Vårt fokus på ständig förbättring ser till att Ni får tillgång till den senaste tekniken, teknisk rådgivning och service samt påföringstekniker.

Alla våra ytbeläggningar genomgår noggranna provningar, både i laboratorium, på våra testflottar till havs runt världen och på testfartyg. Ni kan känna Er trygga i vetskapen att våra ytbeläggningar alltid levererar vad de lovar, även när ny teknik eller ny lagstiftning introduceras.

Pålitlig rådgivning
En framgångsrik ytbeläggningslösning kräver kvalitet i alla led i processen, alltifrån utarbetande av specifikationen till applicering och underhåll.

Vårt team av över 600 FROSIO/NACE-certifierade tekniska rådgivare som finns på plats på varv världen över står redo att hjälpa Er att etablera bästa möjliga lösning samtidigt som Ni håller appliceringskostnad och tid i dockan nere till ett minimum.

En pålitlig partner
Vi på Hempel har som mål att bli en långsiktig affärspartner som Ni kan lita på. Vi fokuserar på att tillhandahålla beprövade produkter och tjänster som hjälper Er att uppnå affärsmål på lång sikt.

Vi anser också att vi har ett ansvar som sträcker sig bortom den rena affärsverksamheten. Därför investerar vi i utvecklingen av produkter som hjälper Er att även uppnå miljömässiga mål och vi strävar ständigt efter att minska utsläpp och mängden avfall från vår verksamhet.

Vi stödjer också projekt över hela världen via Hempel-fonden. Fonden hjälper till att ge bättre utbildning till barn i utsatta situationer för att de ska kunna bygga en bättre framtid för sig själva, sina familjer och de samhällen de bor i.

Erfarenhet av att leverera vad som krävs
Hempel har levererat sjöfartsfärg sedan 1915. Idag associeras namnet Hempel med pålitlig teknik, teknisk expertrådgivning och tillförlitlighet.

Hempel lanserade världens första beväxningshindrande färg för fartygsskrov redan 1917. Vi är fortfarande världsledande inom segmentet för beväxningshindrande färg och ”fouling release” teknologi, vår långa lista med referensfartyg från hela världen dokumenterar detta.

 

Welcome to a new kind of Ultra Strength

Discover how the new Hempadur Ultra-Strength Fibre can reduce your cargo hold maintenance costs!

Kontakt

För ytterligare information vänligen kontakta

Produktsök

Hempel SHAPE

Discover how Hempel's digital analytics tool SHAPE can improve your hull performance monitoring!