[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Produktlista

Hempel’s Alu-Protect

A silicone-free oil, for cleaning and protecting metal rigging and fittings.

Hempel’s Classic Varnish

är en lufttorkande, klar alkydfernissa med kinesisk träolja.

Hempel’s Favourite Varnish

är en lufttorkande, klar uretanalkydfernissa. God resistens mot saltvatten, solljus och hårda väderleksförhållanden.

HEMPEL'S DURA-GLOSS VARNISH 02020

är en snabborkande, klar uretanalkydfernissa. God resistens mot saltvatten, solljus och hårda väderleksförhållanden.

Hempel’s Dura-Satin Varnish

är en snabborkande, sidenmatt uretanalkydfernissa. God resistens mot saltvatten, solljus och hårda väderleksförhållanden.

Hempel's Marine Varnish 02220

är en snabborkande, klar uretanalkydfernissa.

Hempel's Sealer

är en tvåkomponent, epoxi-polyamide sealer (porlack), med låg viskositet och god inträngningsförmåga.

Hempel's Hi-Vee Lacquer 06520

är en fysikaliskt torkande, icke gulnande, klarlack baserad på akrylharts upplöst i lacknafta.

Hempel’s Textile Protect

är en ett färglöst impregneringsmedel för olika tyg.

Hempaline Prepare 110

är en högpresterande epoxibaserad betongsealer som erbjuder utmärkt vidhäftning till betong samt kemikalieresistenta täckfärger.

Hempel's Thinner 08080

08080 (25°C / 77°F)

Hempaquick kvalitéer.
Hempatex kvalitéer.
Hempathane topcoats och enamels.
Hempel's Antifoulings, Globic och Dynamic, Oceanic och Copper Free 89720

Hempel's Thinner 08230

08230 (32°C / 90°F)

Förtunning för Hempalin kvalitéer och alkydbaserade produkter (utom Hempaquick kvaliteter).

Hempel's Thinner 08450

08450 (23°C / 73°F)

Generell förtunning för Hempadur kvaliteter.

Hempel’s Thinner 851 (No 6)

Sprutförtunning för HEMPEL'SDIAMOND VARNISH 05140.
Sprutförtunning HEMPEL'S POLYGLOSS 55530 vid 5-20ºC / 41-68°F temperatur.

Hempel’s Thinner 871 (No 2)

Penselförtunning för HEMPEL'S DIAMOND VARNISH 05140, HEMPEL'S POLYGLOSS 55530.

HEMPEL'S THINNER 08880

08880 (25°C/77°F) (MYCKET BRANDFARLIG)
Specialförtunning för: HEMPATHANE topcoats och enamels.

Hempel’s Prop Primer

är en snabbtorkande, antikorrosiv grundfärg och vidhäftningsgrundfärg för olika ytor.

Hempalin Primer 12050

är en relativt snabbtorkande, zinkfosfat pigmenterad grundfärg baserad på olje- och uretanalkyd.

Hempel's Uni-Primer 13140

är en snabbtorkande, enkomponent, modifierad epoxiester grundfärg, som innehåller zinkfosfat som rostskyddspigment.

Hempalin Primer Hi-Build 13200

är en snabbtorkande, uretanmodifierad alkydgrundfärg.

Hempel's Shopprimer E 15280

är en tvåkomponent, epoxipolyamidbaserad grundfärg, pigmenterad med zinkfosfat som rostskyddspigment.

Hempadur 15460

är en tvåkomponent amin-addukt härdad färg, baserad på epoxi.

Hempadur 15500

är en tvåkomponent amin-addukt härdad färg, baserad på Novolac fenolepoxiteknologi.

Hempadur 15553

är en tvåkomponent, polyamidaddukthärdad epoxifärg. Bildar en flexibel, slitstark och slagtålig beläggning, med god vidhäftning.

HEMPADUR FAST DRY 15560

är en tvåkomponent, polyamidaddukt härdad epoxifärg, med mycket kort torktid.

Hempadur 15570

är en tvåkomponent polyamidaddukt härdad epoxifärg.

Hempadur 15590

är en tvåkomponent epoxigrundfärg speciellt formulerad för ytor exponerade för mekaniskt slitage.

HEMPADUR 15600

är en tvåkomponent, aminaddukthärdad ren epoxifärg med mycket god vidhäftning till stål och resitens mot råolja, oljeprodukter och havsvatten.

Hempel's Galvosil 15700

är en tvåkomponent, lösningsmedelbaserad, självhärdande oorganisk zinksilikatfärg, med enastående väderbeständighet och resistens mot nötning.

HEMPEL’S GALVOSIL FIBRE 15750

är en tvåkomponent, lösningsmedelbaserad, självhärdande oorganisk zinksilikatfärg, med enastående väderbeständighet och resistens mot nötning.

Hempel's Shopprimer ZS 15890

är en tvåkomponent, lösningsmedelburen zink etylsilikat shopprimer, som är konstruerad för automatisk sprutapplicering.

Hempel's Shopprimer ZS 1589S

är en tvåkomponent, lösningsmedelburen zink etylsilikat shopprimer, som är konstruerad för automatisk sprutapplicering.

Hempel's Zinc Primer 16490

är en enkomponent, snabbtorkande, zinkrik fenoxi grundfärg med hög molekylär vikt.

HEMPATEX SPT 16500

är en tonad, enkomponent akryllack, med låg viskositet och goda utflytningsegenskaper.

HEMPADUR ZINC 17310

är en snabbtorkande, tvåkomponent, zinkrik epoxigrundfärg av tjockfilmstyp med hög torrhalt.

HEMPADUR ZINC 17320

är en tvåkomponent, zinkrik epoxigrundfärg.

Hempadur Avantguard 550

är en tvåkomponent, aktiverad zinkepoxyprimer, i överensstämmelse
med Level 3, type II, SSPC Paint 20, 2002.

Hempadur Zinc 17360

är en tvåkomponent, zinkrik epoxigrundfärg.

Hempadur Avantguard 750

är en tvåkomponent, aktiverad zinkrik epoxiprimer, i överensstämmelse med ISO 12944 Part 5, 2007 och Level 2, type II, SSPC Paint 20, 2002.

HEMPADUR FAST DRY 17410

är en tvåkomponent epoxifärg av tjockfilmstyp, som kombinerar en relativ hög torrhalt med en kort torktid. Innehåller zinkfosfat.

HEMPADUR SPEED-DRY ZP 500

är en tvåkomponent epoxifärg av tjockfilmstyp, som kombinerar en hög volymtorrhalt med en kort torktid samt optimerade egenskaper för verkstadsapplicering av kompletta färgsystem.

Hempadur 17630

är en tvåkomponent, polyamidaddukt härdad epoxifärg av tjockfilmstyp.

Hempadur 17633

är en tvåkomponent, polyamidaddukt härdad epoxifärg av tjockfilmstyp.

Hempadur Quattro 17634

är en tvåkomponent, universell epoxifärg, som härdar till en hård och slitstark beläggning, med god resistens mot slitage, havsvatten och olika oljor.

Hempadur Quattro XO 17760

är en tvåkomponent, slitstark, ren universell epoxigrundfärg med goda rostskyddsegenskaper.

Hempadur Quattro XO 17770

är en tvåkomponent, universell epoxifärg, som härdar till en hård och slitstark beläggning med god resistens mot slitage och havsvatten.

Hempadur Quattro XO 17870

är en tvåkomponent, ren, universell epoxifärg, som härdar till en hård och slitstark beläggning med god resistens mot slitage och havsvatten.

Hempadur Avantguard 860

är en tvåkomponent, aktiverad zinkrik epoxiprimer, i överensstämmelse med kraven i Level 1, type II, SSPC Paint 20, 2002 och ISO 12944 Part 5, 2007. Kan utnyttja ASTM D520, type II zinc dust (zinkdamm).

HEMUCRYL PRIMER HI-BUILD 18032

är en vattenburen grundfärg, baserad på akryl dispersion, med goda antikorrosiva egenskaper.

Hemucryl Primer 18100

är en vattenburen grundfärg, baserad på akryl dispersion, med goda antikorrosiva egenskaper.

HEMUDUR 18500

är en vattenburen, tvåkomponent, polyaminhärdad epoxigrundfärg, med sinkfosfat som rostskyddspigment.

Hempel’s Underwater Primer

är en en fysikaliskt torkande färg upplöst i mineralterpentin och pigmenterad med aluminiumflisor.

HEMPEL'S SILIC ONE TIECOAT 27450

en enkomponent silikonbaserad vidhäftningsfärg med hög
torrhalt som härdar med luftens fukttighet.

Hempel's Epoxy Filler 35250

är ett tvåkomponent, lösningsmedelfritt epoxispackel, som efter full härdning, är resistent mot vatten, alifatiska kolväten och liknande produkter.

Hempel’s Epoxy Filler

är en ett tvåkomponent, lösningsmedelfritt epoxispackel, som efter full härdning, är resistent mot vatten, alifatiska kolväten och liknande produkter.

Hempel’s Profair

är en ett lättvikts, tvåkomponent epoxispackel, med mycket god vidhäftningsförmåga och resistens mot vatten.

Hempadur Spray-Guard 35490

är en lösningsmedelsfri tvåkomponent epoxi beläggning, som innehåller slitstarkt halkskyddmedel.

Hempadur Spray-Guard 35493

är en lösningsmedelsfri tvåkomponent epoxy beläggning, som innehåller slitstarkt halkskyddmedel.

Hempadur Multi-Strength 35530

är en lösningsmedelsfri tvåkomponent polyamin härdad epoxifärg av tjockfilmstyp.

Hempadur 35560

är en tvåkomponent, lösningsmedelfri polyaminaddukt härdad epoxifärg av tjockfilmstyp, som härdar till en beläggning med god resistens mot färskvatten.

Hempadur EM 35740

är en tvåkomponent grundfärg med mycket hög torrhalt och lågt VOC-tal.

HEMPADUR 35760

är en tvåkomponent, lösningsmedelsfri, fenol epoxi (novolac) färg av tjockfilmstyp, som härdar till en slitstark tankbeläggning med mycket hög korrosionsbeständighet och utmärkt resistens mot kemikalier.

Hempel's High Protect II

är en en tvåkomponent, aminaddukt härdad, lösningsmedelfri, epoxigrundfärg av tjockfilmstyp.

Hempadur Multi-Strength GF 35870

är en tvåkomponent, aminaddukt härdad, glaspartikelförstärkt epoxibeläggning.

HEMPEL’S VINYL ESTER GF 35910

är en tvåkomponent, kallhärdande vinylester/arkrylsampolymer förstärkt med glasfiber.

Hempaline Defend 400 Cure 72

är en lösningsmedelfri, högpresterande epoxibeläggning med mycket god kemikalieresistens för invändig målning av tankar. Denna produkt är designad för enskiktsapplicering.

Hempaline Defend 630 Cure 72

är en lösningsmedelsfri, högpresterande fenolepoxibeläggning med mycket god kemikalieresistens mot ett brett urval av kemikalier och lösningsmedel. Hempaline Defend 630 kan appliceras som 1 eller 2 skikts system, och som en del av manuellt eller sprutapplicerat glasfiberförstärkt system.

Hempalin Undercoat 42460

är en relativt snabbtorkande alkydfärg.

HEMPEL SPEED COAT 43020

är en snabbtorkande, alkydgrundfärg/-täckfärg. Innehåller zinkfosfat.

HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43140

är en mycket snabbtorkande antikorrosiv grundfärg/täckfärg, som innehåller zinkfosfat.

HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43141

är en snabbtorkande antikorrosiv, enskikts grundfärg/täckfärg,
som innehåller zinkfosfat som rostskyddspigment.

Hempafire Pro 315 43360

är en enkomponent, lösningsmedelsbaserad, brandskyddfärg för passivt brandskydd av stålkonstruktioner. Lämpar sig både för verkstads- och platsmålning.

Hempafire Pro 315 Fast Dry 43361

är en enkomponent, lösningsmedelsbaserad, brandskyddfärg för passivt brandskydd av stålkonstruktioner. Lämpar sig både för verkstads- och platsmålning.

HEMPACORE ONE 43600

är en enkomponent, lösningsmedelsbaserad, fysikaliskt torkande brandskyddfärg för passivt brandskydd av stålkonstruktioner. Lämpar sig både för verkstads- och platsmålning. HEMPACORE ONE 43600 kan påföras upp till 1500 mikron (60 mils) torrfilmtjocklek per skikt.

HEMPACORE ONE FD 43601

är en enkomponent, snabbtorkande, lösningsmedelsbaserad, fysikaliskt torkande brandskyddfärg för passivt brandskydd av stålkonstruktioner. Lämpar sig både för verkstadsoch platsmålning.

Hempadur 45141

är en tvåkomponent, polyamidaddukt härdad epoxifärg, med god vätningsförmåga och låg vattenpermeabilitet.

Hempadur 45143

är en tvåkomponent, polyamidaddukt härdad epoxifärg, med god vätningsförmåga och låg vattenpermeabilitet.

Hempadur 45182

är en tvåkomponent, lågtemperaturhärdande, modifierad polyamidaddukthärdad epoxifärg.

HEMPADUR FAST DRY 45410

är en tvåkomponent epoxifärg med hög torrhalt.

Hempel’s Silic Seal 45441

is a two component epoxy to enable easy conversion from antifouling to Hempel’s Silic One Fouling Release System.

Hempadur Multi-Strength 45540

är en tvåkomponent, aminaddukt härdad, epoxibeläggning.

Hempel’s Light Primer

är en en tvåkomponent, polyamidaddukt härdad, epoxifärg av tjockfilmstyp. Bildar en hård och slitstark beläggning som tål vatten och petroleum produkter.

Hempel’s Light Primer Spray

är en en tvåkomponent epoxifärg i sprayformat. Bildar en hård och slitstark yta som tål vatten och oljeprodukter.

Hempadur Quattro Alu 45604

är en tvåkomponent, aluminiumpigmenterad, universal epoxifärg.

Hempadur Multi-Strength 45703

är en tvåkomponent,aluminiumpigmenterad epoxigrundfärg av tjockfilmstyp, som härdar till en slitstark och korrosionsresistent beläggning.

Hempadur Multi-Strength 45751

är en tvåkomponent, epoxi-polyamid/amin grundfärg av tjockfilmstyp, som härdar till en slitstark och korrosionsresistent beläggning.

Hempadur Multi-Strength 45753

är en tvåkomponent, epoxi-polyamid/amin grundfärg av tjockfilmstyp, som härdar till en slitstark och korrosionsresistent beläggning.

HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45851

är en självgrundande, tvåkomponent polyamid/amin härdad epoxifärg av tjockfilmstyp, som härdar till en slitstark beläggning med god resistens mot vatten.

Hempadur Mastic 45880

är en tvåkomponent, polyamidaddukt härdad, epoxifärg av tjockfilmstyp, med hög torrhalt.

Hempadur Mastic 45881

är en tvåkomponent, polyamidaddukt härdad, epoxifärg av tjockfilmstyp, med hög torrhalt.

HEMPADUR MASTIC 4588W

är en tvåkomponent, epoxifärg av tjockfilmstyp, med hög torrhalt.

HEMPAPRIME Multi 500 Summer

är en tvåkomponent, snabbtorkande epoxifärg med hör torrhalt. Bildar en slitstark och hållbar beläggning i målningssystem för mycket korrosiva miljöer.

HEMPAPRIME Multi 500 Winter

är en tvåkomponent, snabbtorkande epoxifärg med hör torrhalt. Bildar en slitstark och hållbar skyddande beläggning i målningssystem för mycket korrosiva miljöer.

Hempatex Hi-Build 46330

är en fysikaliskt torkande klorkautschukfärg.

Hempatex Hi-Build 46410

är en fysikaliskt torkande färg av tjockfilmstyp, med god kulörbeständighet som en matt finish.

HEMPADUR 47140

är en tvåkomponent, polyamidaddukt härdad epoxifärg av tjockfilmstyp, som kombinerar en relativ hög torrhalt med en kort torktid. VOC kompatibel.

Hempadur OBM 47150

är en tvåkomponent epoxifärg av tjockfilmstyp.

Hempadur 47182

är en modifierad tvåkomponent polyamidaddukthärdad epoxifärg.

HEMPADUR 47200

är en tvåkomponent, polyaminaddukt härdad epoxifärg, med mycket kort torktid.

Hempadur Quattro Fibre 47604

är en tvåkomponent aluminiumpigmenterad universell epoxifärg med syntetiska mineralfibrer.

Hempadur Easy 47700

är en tvåkomponent, epoxifärg av tjockfilmstyp, som härdar till en hård och slitstark beläggning, med god resistens mot slitage och havsvatten.

Hempadur Uniq 47741

är en tvåkomponent, polyamid/amin härdad ren epoxigrundfärg av tjockfilmstyp.

Hempadur Uniq 47743

är en tvåkomponent, polyamid/amin härdad ren epoxigrundfärg av tjockfilmstyp.

HEMPADUR IMPACT 47800

är en tvåkomponent, ren epoxifärg av tjockfilmstyp, som härdar till en slitage-, slag- och korrosionsresistent beläggning.

HEMPADUR 47960

är en tvåkomponent, polyamidaddukt härdad, epoxifärg av tjockfilmstyp som kombinerar en relativt hög torrhalt med en kort torktid. VOC kompatibel.

HEMUDUR 48500

är en vattenburen, tvåkomponent, snabbtorkande polyaminhärdad epoxifärg, med rostskyddspigment.

HEMPACORE AQ 48860

är en enkomponent, vattenburen, klorfri, fysikaliskt torkande brandskyddfärg för passivt brandskydd av stålkonstruktioner. Innehåller inte flyktiga organiska föreningar VOC (enligt ISO11890-2) och lämpar sig både för verkstads- och platsmålning.

Hempel’s Multicoat

är en en alkydbaserad lackfärg, som bildar en resistent yta mot olika väderleksförhållanden.

Hempel's Silvium 51570

är en oljelackbaserad, aluminiumpigmenterad färg med god ljusreflektion.

Hempalin Enamel 52140

är en blank alkydtäckfärg, som bildar en väderbeständig yta.

Hempel’s Brilliant Gloss

är en en modifierad alkyd lackfärg, med hög glans och utmärkt kulörbeständighet.

HEMPAQUICK ENAMEL 53840

är en snabbtorkande alkydtäckfärg, med god glans- och kulörbeständighet.

HEMPEL'S POLYENAMEL 55102

är en tvåkomponent, högblank akrylpolyuretantäckfärg, med alifatisk isocyanat som härdare.

Hempathane Topcoat 55210

är en tvåkomponent, blank akrylpolyuretantäckfärg, med alifatisk isocyanat som härdare.

HEMPATHANE TOPCOAT 55213

är en tvåkomponent, halvblank akrylpolyuretantäckfärg, med god glans- och kulörbeständighet.

HEMPATHANE TOPCOAT 55214

är en tvåkomponent, blank akrylpolyuretantäckfärg, med god glans- och kulörbeständighet.

HEMPATHANE SPEED-DRY TOPCOAT 250

är en tvåkomponent polyuretantäckfärg, med alifatisk isocyanat som härdare. Mycket god glans- och kulörbeständighet.

Hempathane HS 55610

är en tvåkomponent, blank polyuretantäckfärg, med alifatisk isocyanat som härdare. God glans-och kulörbeständighet.

HEMPATHANE HS 55613

är en tvåkomponent, halvblank polyuretantäckfärg, med alifatisk isocyanat som härdare.

HEMPATHANE HS 55810

är en tvåkomponent, polyuretantäckfärg, med alifatisk isocyanat som härdare.

HEMPEL'S PRO ACRYLIC 55880

är en tvåkomponent, isocyanatfri, akryltäckfärg, med god glans- och kulörbeständighet.

HEMPEL'S PRO ACRYLIC 55883

är en tvåkomponent, isocyanatfri, akryltäckfärg, med god glans- och kulörbeständighet.

HEMPATHANE 55930

är en tvåkomponent, högblank polyuretantäckfärg, som härdar med alifatiska isocyanater.

Hempel’s Non-Slip Deck Coating

är en snabbtorkande akrylfärg, som innehåller små
korn för en halkfri finish. Fysikaliskt torkande. Resistent mot saltvatten, solljus och spill av mineralolja.
Enkel att applicera.

Hempatex Enamel 56360

är en fysikaliskt torkande täckfärg baserad på akrylharts utan klortillsatser för optimering av glans- och kulörbeständighet.

Hempel's Hi-Vee 56540

är en icke täckande, men starkt dagsljusreflekterande akrylfärg, med fluorescerande pigment, som ger ett starkt kulörintryck och en hög synlighet (Hi-Vee).

Hempel's Silicone Acrylic 56940

är en värmebeständig, aluminiumpigmenterad akrylmodifierad polysiloxanfärg.

HEMUTHANE ENAMEL 58510

är en vattenburen, tvåkomponent polyuretantäckfärg, med utmärkt glans- och kulörbeständighet.

Hempel’s Alu-Protect

A silicone-free oil, for cleaning and protecting metal rigging and fittings.

Hempel’s Boat Shampoo

är en ett lösningsmedelfritt rengöringsmedelkoncentrat.

Hempel’s Teak Colour Restorer

är en pigmenterad träolja. Efter behandlingen får träet en gyllenbrun kulör.

Hempel's Anti-Slint 67500

är flamtorkad kvartssand med en medel partikelstorlek på cirka 0,5 mm.

Hempel’s Gelcoat Cleaning Powder

är en ett kraftigt rengöringspulver för borttagning av svåra beläggningar, missfärgningar och gulning från gelcoat.

Hempel’s Teak Cleaner

är ett rengöringspulver för teak. Skadar inte gelcoat, målade eller
fernissade ytor. Undvik kontakt med rostfritt stål.

Hempel’s Teak Oil

Baserad på alkydharts och torkande oljor med låg viskositet.

HEMPEL'S UNIFILLER 67583

Ett snabbtorkande, styrenalkydbaserat spackel. Kan övermålas med en- eller tvåkomponent färger.

Hempel’s Pre-Clean

är ett kraftigt och effektivt rengörings- och avfettningsmedel.

Hempel’s Clean & Shine

är en ett rengörings- och båtschampokoncentrat med vax.

Hempel’s Gelcoat Cleaning Gel

är en en högkoncentrerad, kraftig och effektiv, icke slipande rengöringsgel.

Hempel’s Barnacle Remover

är en ett produkt som innehåller syra, för att lätt avlägsna snäckor genom att lösa upp dem (kalciumkarbonatet).

Hempel’s Wax

är ett flytande vax för UV-skydd och en högblank slitstark finish.

Hempel’s Wax TecCel

är ett högklassigt, flytande vax med TecCel teknologi, som bildar ett långvarigt och högblankt skydd.

Hempel’s Anti-Slip Pearls

är en blandning lineärformiga polyetylen partiklar med låg densitet.

Hempel’s Paint Stripper

En mycket effektiv, lösningsmedelbaserad färgborttagare.

Hempel’s Mille Light Copper 71430

är en konventionell (upplöslig matrix) antifouling-/bottenfärg med låg kopparhalt. Uppnår sin slutliga kulör efter cirka 1 vecka i vatten.

Hempel’s Mille Vit 71600

En självpolerande antifouling-/bottenfärg, baserad på kopparföreningar och organiska, bioaktiva ämnen.

Hempel’s Ecopower Cruise 72460

Biocidfria båtbottenfärgen, Hempel’s Ecopower Cruise 72460 skyddar båtens epoxifärg mot beväxning
och ytan är lätt att rengöra. Avancerad bindemedels teknologi ger en kontrollerad polering under hela
säsongen utan att bygga upp färgskikt.

Hempel's Antifouling Classic 76110

är en konventionell, ”mjuk” (upplöslig matrix) antifouling baserad på eroderande bindemedel.

Hempel’s Ecopower Racing 76460

Biocidfria båtbottenfärgen med TecCel, Ecopower Racing 76460 reducerar ytans friktion och ökar
båtens hastighet samt reducerar bränsleförbrukningen. Skyddar båtens epoxifärg mot beväxning och
ytan är lätt att rengöra utan att den kritar.

Hempel's Antifouling Globic 9000 78950

är en ytutjämnande självpolerande (SPC) antifoulingfärg, med låg friktion och hög torrhalt.

Hempel's Antifouling Globic 9500 78954

är en premium självpolerande (SPC) antifoulingfärg med hög torrhalt baserad på kemiskt hydrolyserande nano-akrylat teknologi.

Hempel's Antifouling Dynamic 9000 79900

är en premium självpolerande (SPC) antifoulingfärg med hög torrhalt baserad på kemiskt hydrolyserande silyl-akrylat teknologi.

Hempel's Antifouling Globic NCT 8190M

är en självpolerande och själv-ytutjämnande antifouling-färg, med hög torrhalt.

Hempadur 85671

är en tvåkomponent, aminaddukt härdad fenol epoxi (novolac) beläggning, med mycket god vidhäftning.

Hempel's Antifouling Olympic 86951

är en tennfri, självpolerande antifouling, med hög torrhalt.

Hempel's Antifouling Olympic 86951

är en tennfri, självpolerande antifouling, med hög torrhalt.

Hempaguard X5 89700

är en avancerad beväxningshindrande beläggning baserad på Actiguard® teknologi, denna utnyttjar avancerad hydrogel silikon och en effektiv beväxningshindrande biocid.

Hempel's Copper Free Antifouling 89720

är en koppar- och tennfri, självpolerande antifouling-färg, med hög torrhalt.

Hempaguard X7 89900

är en avancerad beväxningshindrande beläggning baserad på Actiguard® teknologi, denna utnyttjar avancerad hydrogel silikon och en effektiv beväxningshindrande biocid.

Hempathane Accelerator 99070

is an accelerator for Hempel's polyurethane topcoats and enamels.

HEMPEL'S LIGHT CLEAN 99350

är ett lösningsmedelfritt, koncentrerat alkaliskt rengöringsmedel, baserat på ytaktiva ämnen, emulgeringsmedel och vatten.

Hempel's Tool Cleaner 99610

är en blandning av starka lösningsmedel, avsedd för rengöring av utrustning som använts vid blandning eller applicering av tvåkomponent epoxifärger.

Hempel’s Degreaser

Ett rengörings- och avfettningsmedel baserad på en blandning av starka lösningsmedel.

Kontakt

För ytterligare information vänligen kontakta

Produktsök