[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Teknisk service

Hempels tekniska serviceteam tillhandahåller expertrådgivning till kunder över hela världen för att säkerställa att deras beläggningssystem påförs så effektivt som möjligt och uppfyller förväntningarna.

På Hempel förstår vi att kundernas behov varierar från region till region samt mellan olika verksamhetsområden. Därför kan vi kombinera våra omfattande kunskaper inom sektorn med fokus på Era specifika behov för att på så sätt tillhandahålla bästa möjliga produkter och tjänster. Hempels tekniska serviceteam kan assistera Er under alla faser av  ytbehandlingsprocessen, hela vägen från kravspecifikation och val av färgsystem fram till påföring och underhåll. Med serviceteam placerade runt hela världen finns vi alltid på plats för att kunna ge Er expertråd och support när och där Ni behöver det.

Varför utnyttja Hempels tekniska serviceteam?

 • Frigör resurser för att fokusera på Er kärnverksamhet
 • Kostnadseffektivt färdigställande inom utsatt tid
 • Undvik risk för att ytbeläggningen bryts ner i förtid
 • Dra nytta av den mest effektiva påföringstekniken
 • Öka Er övergripande avkastning på investeringen
 • Erhåll prestandagaranti på beväxningshindrande och korrosionsskyddande beläggningssystem.
+/-
 1. Över 600 mycket kvalificerade tekniker står till Er tjänst

  På marknader med stor konkurrens behövs det mer än ny teknik för att nå framgång. Du behöver även personer med rätt färdigheter, kunskaper, erfarenheter och attityd för att förvandla denna teknik till en mervärdesskapande lösning. Det är här som Hempel sticker ut ur mängden. Varje dag arbetar över 620 extremt högkvalificerade produktrådgivare och ingenjörer, av vilka mer än 70 procent är FROSIO- eller NACE-certifierade, med kunder från hela världen för att optimera deras projekt och garantera att ytbehandlingssystemen uppfyller deras förväntningar. Vårt arbete inbegriper bland annat rådgivning om de allra mest effektiva appliceringsteknikerna i överensstämmelse med specifikationerna och bästa praxis vad gäller målning. Vi håller alla intressenter informerade om hur projekten fortskrider och ger råd om möjliga förbättringar.
 2. Våra tjänster

  Vårt mål är att se till att Ert projekt genomförs på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt, från början till slut. Detta inbegriper ett komplett utbud av tjänster.

  Råd vid kravspecificering

  • Etablering av optimala tekniska specifikationer och lösningar

  Support på plats

  • Råd om förbehandling och färgapplicering
  • Råd om tekniska standarder, bestämmelser och procedurer

  Tillverkningssupport

  • Processanalyser för att minska appliceringstid, torktid och spill

  Rapportering

  • Detaljerade rapporter om projektgenomförande och observationer

  Kundanpassat underhåll

  • Underhållsmanualer
  • Vägledning till Er hjälp för att förlänga livslängden på Era tillgångar
  • Undersökning om tillgångars skick
  • Råd om potentiella framtida problem och möjliga korrigerande åtgärder 

  Uppföljningsbesiktningar

  • Besiktningar för att säkerställa att ytbeläggningssystemet fungerar felfritt

  Utbildning

  • Globalt tillgänglig utbildning och teknisk certifiering för kunder och affärspartners

Kontakt

För vidare information kontakta oss gärna på

Vi ger din affärsverksamhet mervärde

HEMPELs Tekniska service har blivit den partner som många företag inom den professionella ytbehandlingsindustrin föredrar genom att tillhandahålla äkta mervärde till våra kunders affärsverksamhet.