[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempel's Galvosil 15700

Beskrivning

Hempel's Galvosil 15700 är en tvåkomponent, lösningsmedelbaserad, självhärdande oorganisk zinksilikatfärg, med enastående väderbeständighet och resistens mot nötning. Har utmärkt kemikalieresistens inom pH-värde 6-9. Se nedan för driftstemperaturer. Kan appliceras med högtrycksspruta. Skyddar lokala mekaniska skador genom katodiskt skydd.

Användningsområde

1. Som generell, slitstark rostskyddsgrundfärg. 2. Som enskikts färgsystem för långvarigt skydd av stål som utsätts för måttlig till mycket korrosiv miljö och slitage. 3. Som tankbeläggning i enlighet med Cargo Protection Guide. Är i överensstämmelse med SSPC-Paint 20, type 1, level 2 och ISO 12944-5

Segment

Industri, Sjöfart, Container