[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

INTEGRITETSPOLICY

Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.

 

Tack för att du besöker den här webbplatsen (i fortsättningen kallad “Webbplatsen”), som tillhandahålls av Hempel (Sweden) AB (“Hempel”). Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder och delar med oss av personligt identifierbar information som du tillhandahåller som besökare på Webbplatsen, eller som kund eller leverantör till oss. Om du ansöker om någon av de tjänster som utannonserats på Webbplatsen kommer du att få särskild information om hantering av personuppgifter under ansökningsprocessen.

 

1. UPPGIFTER SOM SAMLAS IN

 

1.1. Hempel samlar in uppgifter om dig när du använder Webbplatsen och/eller om du kontaktar oss via e-post, telefon, brev eller på något annat sätt. Uppgifterna samlas vanligtvis in när du fyller i och skickar något av våra onlineformulär (till exempel ett kontaktformulär), prenumererar på marknadsföringsmaterial eller nyhetsbrev eller när vi har kontakt med dig som nuvarande eller möjlig kund/leverantör eller som kontaktperson till en nuvarande eller möjlig kund/leverantör.

 

1.2. Uppgifterna kan bestå av ditt namn, adressen till din arbetsplats, din titel, telefonnummer, e-postadress och information om de tjänster och produkter som du eller ditt företag har beställt eller ska leverera till oss. För kunder och leverantörer kommer Hempel även att behandla relevanta faktureringsuppgifter, till exempel momsregistreringsnummer, samt inköps-/leveranshistorik.

 

1.3. Hempel kan använda kakor för att samla information om dina besök på Webbplatsen via din IP-adress.

 

1.4. Hempel kan samla in ytterligare information under den tid som Hempel och du, eller organisationen du arbetar för, har en affärsrelation och kan meddela dig på annat sätt än genom denna integritetspolicy om eventuell behandling av dina personuppgifter.

 

2. SÅ ANVÄNDER VI UPPGIFTERNA

 

2.1. Hempel använder uppgifterna som samlats in via Webbplatsen för att leverera de tjänster du beställt, det vill säga skicka marknadsföringsmaterial, nyhetsbrev eller svara på frågor som ställs via våra kontaktformulär. Hempel använder även dina personuppgifter för att skicka marknadsföringsmaterial och nyhetsbrev när uppgifterna samlats in under marknadsföringskampanjer, mässor eller om du på annat sätt bett att få information från oss.

 

2.2. Hempel använder information om kunder och leverantörer för att kunna leverera tjänster och produkter som din organisation har beställt från oss eller för att ta emot tjänster och produkter från dig som leverantör. Hempel kan dessutom då och då komma att använda information, även från potentiella kunder, i syfte att erbjuda andra produkter eller tjänster, skicka kundnöjdhetsenkäter eller för att etablera nya affärsrelationer med dig eller din organisation.

 

2.3. Hempel kan komma att dela information med berörda dotterbolag i Hempel Group för interna, administrativa syften. Uppgifter överförs till exempel när det behövs för att tillverka och leverera beställda produkter och tjänster, när ett företag inom Hempel har hand om marknadsföringsaktiviteter

för ett annat Hempelföretag eller när det krävs för att utföra supporttjänster från en av Hempels interna IT-servicedeskar.

 

2.4. Hempel kan också komma att dela information med utomstående parter när det är relevant för att utföra vissa tjänster. Det kommer oftast att ske när en utomstående part genomför marknadsföringskampanjer eller kundnöjdhetsenkäter för vår räkning, som en del i leveransen av nödvändiga IT-tjänster, till exempel datavärdskap, eller om produktleveranser hanteras av utomstående fraktbolag.

 

2.5. För ovannämnda syften kan information komma att skickas till länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), där en adekvat skyddsnivå av personuppgifter inte kan garanteras Hempel har emellertid ingått överenskommelser med bolagsgrupper och leverantörer utanför EES för att försäkra sig om att de hanterar personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med, och respekterar, EU:s dataskyddsförordningar.

 

3. ANVÄNDNING AV KAKOR (COOKIES)

 

3.1. Hempel registrerar hur du navigerar på Webbplatsen för att ge oss en ökad förståelse för hur Webbplatsen används. Informationen används endast i syfte att förbättra Webbplatsens innehåll och Hempel får informationen via en liten textfil som kallas kaka eller cookie. Kakan skickas från Webbplatsen till din dator, telefon eller annan enhet som du använder för att ansluta till internet. Kakor kan användas på många sätt men framför allt för att samla information om din internetanvändning.

 

3.2. Förutom Hempels egna kakor arbetar Hempel med välrenommerade förtag som hjälper oss att analysera hur Webbplatsen används och att optimera Webbplatsen för att kunna ge besökarna bästa möjliga upplevelse. Hempel gör detta med hjälp av Google Analytics, en tjänst som tillhandahålls av Google, Inc. i USA. Google Analytics använder kakor för att hjälpa oss att analysera hur besökare använder Webbplatsen. Google kommer att använda informationen för att studera hur Webbplatsen används, sammanställa rapporter om aktiviteten på Webbplatsen och andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. Du kan välja bort Google Analytics genom att besöka http://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

3.3. Kakor raderas automatiskt efter ett visst antal månader (kan variera) men uppdateras även automatiskt när du besöker Webbplatsen igen.

 

3.4. Du kan använda dig av inställningarna i din webbläsare för att kontrollera och ta bort kakor på din dator. Men tänk på att om du ställer in din webbläsare till att avvisa kakor kommer du heller inte att kunna använda alla tjänster på Webbplatsen.

 

4. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

4.1. Hempel behandlar dina personuppgifter med ditt medgivande när du har prenumererat på marknadsföringsmaterial och nyhetsbrev. Uppgifterna har vanligtvis samlats in via onlineformulär på Webbplatsen eller under marknadsföringskampanjer. Du kan när som helst dra tillbaka ditt medgivande att få marknadsföringsmaterial eller nyhetsbrev. Det kan vanligtvis göras via en länk för att avbryta prenumerationen längst ned i våra e-postmeddelanden. I annat fall kan du avbryta din prenumeration genom att skicka ett e-postmeddelande till unsubscribe@hempel.com.

 

4.2. Om du gett ditt samtycke kan Hempel även skicka marknadsföringsmaterial/kundnöjdhetsenkäter eller kontakta dig för att etablera eller fortsätta en affärsrelation med organisationen du arbetar för. Hempel kommer bara att hantera dina personuppgifter när Hempel bedömer att det finns ett legitimt

intresse att göra det och när det inte strider mot dina grundläggande rättigheter, till exempel om du är kund eller potentiell kund och Hempel anser att den information vi skickar är relevant för den organisation du arbetar för.

 

4.3. Om du är kund eller leverantör behandlar Hempel dina personuppgifter för att kunna genomföra det kontrakt som Hempel har ingått med dig. Om du är kontaktperson hos någon av våra kunder/leverantörer kan Hempel även komma att behandla personlig information om dig för att genomföra kontraktet. Hempel ber inte om tillstånd för att få hantera dina personuppgifter när de är nödvändiga för att upprätthålla en sådan affärsrelation. Hempel tror inte att den här hanteringen innebär några nackdelar för dig i någon form.

 

4.4. Hantering av faktureringsuppgifter, till exempel momsregistreringsnummer och inköps-/leveranshistorik, behövs för att uppfylla lagstadgade krav angående skatt och bokföring.

 

4.5. Du accepterar användningen av kakor genom att fortsätta besöket på Webbplatsen.

 

5. SÄKERHET

 

5.1. Hempel har genomfört adekvata, organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Hempel sparar personuppgifter på servrar som finns i säkra anläggningar och våra säkerhetsrutiner utvärderas löpande. Dina personuppgifter skyddas bland annat av antivirusprogram och brandväggar.

 

5.2. Endast anställda som behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete kommer att få tillgång till dina personuppgifter och Hempel garanterar att eventuella tredjepartsleverantörer som har tillgång till uppgifterna uppfyller strikta konfidentialitetskrav.

 

5.3. Överföring av information över internet är tyvärr aldrig helt säkert. Även om Hempel gör sitt yttersta för att skydda dina uppgifter efter att du skickat dem till oss kan Hempel inte garantera säkerheten för de uppgifter som skickas till Webbplatsen över internet. Alla överföringar görs därför på egen risk.

 

6. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

 

6.1. Hempel kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser som vi tror kan intressera dig. Tänk på att Hempel inte är ansvarigt för hur de webbplatsernas integritetspolicy ser ut. Hempel vill att besökarna är medvetna om det när de lämnar Hempels webbplats och uppmuntrar sina besökare att läsa integritetsmeddelandena på andra webbplatser som hämtar in personuppgifter.

 

7. DINA RÄTTIGHETER

 

7.1. Hempel kommer inte att spara informationen i sina system längre än vad som behövs för att utföra det som informationen ska användas till.

 

7.2. Du kan när som helst begära att få ut en kopia av den personliga information som Hempel har om dig eller protestera mot behandlingen av dina personuppgifter.

 

7.3. Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller vill utnyttja någon av ovanstående rättigheter är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till gdpr@hempel.com.

 

Eller skriv till oss på:

HEMPEL (SWEDEN) AB

Datavägen 61

436 32 Askim

SWEDEN

 

8. REVIDERING AV INTEGRITETSPOLICYN

 

8.1. Hempel kan uppdatera sin integritetspolicy när som helst. Varje ny version kommer att finnas tillgänglig på Webbplatsen.

 

>> Download in PDF