[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur Avantguard 860

Beskrivning

Hempadur Avantguard 860 är en tvåkomponent, aktiverad zinkrik epoxiprimer, i överensstämmelse med kraven i Level 1, type II, SSPC Paint 20, 2002 och ISO 12944 Part 5, 2007. Kan utnyttja ASTM D520, type II zinc dust (zinkdamm).

Användningsområde

Som en universalprimer för långtidsskydd av stål i moderata och extrema korrosionsmiljöer (ISO 12944-6) i olje- och gasindustrin, kraftverk och infrastruktur (byggnader, broar och generella stålkonstruktioner). Speciellt lämplig för skyddande i off-shore miljöer.

Segment

Industri