[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Om cookies

Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.

Stäng

Hempel's Antifouling Globic 9000 78950

Beskrivning

Hempel's Antifouling Globic 9000 är en ytutjämnande självpolerande (SPC) antifoulingfärg, med låg friktion och hög torrhalt. Den är baserad på patenterad nanokapsel-akrylat-copolymer teknologi som i kombination med ett kraftfullt innehåll av bioaktiva ämnen gör produkten lämplig för beväxningsskydd av fartyg som seglar i varma vatten med hög risk för beväxning. Den noggrannt kontrollerade självpoleringen sker genom hydrolys och havsvattnets interaktion med nanokapselakrylat-copolymeren. Produkten erbjuder unik mekanisk styrka genom innovativ och patenterad förstärkning med oorganiska mikrofibrer.

Användningsområde

Som beväxningshindrande färg vid nybyggnation och dockningar av botten och bälte på fartyg i oceanfart med låg till hög fart. Kan specificeras för förlängda dockningsintervaller (EDD) upp till 90 månader. Denna produkt innehåller inte organiska tennföreningar som biocid och är i överensstämmelse med "International Convention on the Control of Harmful Antifouling Systems on Ships" som godkändes av IMO i oktober 2001 (IMO dokument AFS/CONF/26). Aluminiumskrov: se Anmärkningar på nästa

Segment

Sjöfart