[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Om cookies

Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.

Stäng

Hempel's Antifouling Globic 9500 78954

Beskrivning

Hempel's Antifouling Globic 9500 är en premium självpolerande (SPC) antifoulingfärg med hög torrhalt baserad på kemiskt hydrolyserande nano-akrylat teknologi. Globic 9500 erbjuder ledande egenskaper såsom låg friktion, ytutjämnande effekt och mycket noggrann kontroll av självpolering för optimal prestanda. Globic 9500 kombinerar högkvalitativt bindemedel och bioaktiva ämnen för premium prestanda inom ett brett fartområde och erbjuder bättre skydd annan antifouling-färg speciellt vid ”slow steaming”. Den patenterade armeringen med mikrofibrer ger Globic 9500 unik mekanisk styrka för att undvika krackelering och flagning. Denna produkt innehåller inte organiska tennföreningar som biocid och är i överensstämmelse med "International Convention on the Control of Harmful Antifouling Systems on Ships" som godkändes av IMO i oktober 2001 (IMO dokument AFS/CONF/26).

Användningsområde

Som beväxningshindrande färg, vid nybyggnation och dockningar, för botten och bälte på fartyg med upp till 90 månaders dockningsintervall. Ingår i standardsortiment. Lokal tillgänglighet enligt avtal. Godkänd av Kemikalieinspektionen, Sverige, Regnr 4768, för följande användningsområde: Mot påväxt av vattenlevande organismer på fartyg längre än 12 meter med huvudsaklig fart på hav (utom Östersjön).

Segment

Sjöfart