[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Om cookies

Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.

Stäng

HEMPACORE ONE 43600

Beskrivning

HEMPACORE ONE 43600 är en enkomponent, lösningsmedelsbaserad, fysikaliskt torkande brandskyddfärg för passivt brandskydd av stålkonstruktioner. Lämpar sig både för verkstads- och platsmålning. HEMPACORE ONE 43600 kan påföras upp till 1500 mikron (60 mils) torrfilmtjocklek per skikt.

Användningsområde

1. Som brandskyddsfärg på stålkonstruktioner inom- och utomhus upp till C4 (ISO 12944-2) miljö. Lämplig för såväl öppna balkar och pelare som för slutna/ihåliga sektioner.
2. Som reparations- och fläckmålningsbeläggning på skadade områden som nyligen målats med HEMPACORE ONE 43600.
3. Som beläggning under uppbyggandet av byggnad, kan HEMPACORE ONE 43600 lämnas omålad med täckfärg under uppbyggandet upp till 12 månader utomhus utan hög luftfuktighet.

Segment

Industri