[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPACORE ONE FD 43601

Beskrivning

HEMPACORE ONE FD 43601 är en enkomponent, snabbtorkande, lösningsmedelsbaserad, fysikaliskt torkande brandskyddfärg för passivt brandskydd av stålkonstruktioner. Lämpar sig både för verkstads- och platsmålning.

Användningsområde

1. Som brandskyddsfärg på stålkonstruktioner inom- och utomhus. Lämplig för såväl öppna balkar och pelare som för slutna/ihåliga sektioner.
2. Som reparations- och fläckmålningsbeläggning på skadade områden som nyligen målats med HEMPACORE ONE FD 43601.
3. Snabbtorkande brandskyddsfärg för applicering i målningsstation för ökad produktivitet.
4. Kan påföras i upp till 1100 mikron [43 mils] torr färgfilm per skikt (motsvarande 1450 mikron [58 mils] våt filmtjocklek).

Segment

Industri