[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Om cookies

Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.

Stäng

Hempadur 15460

Beskrivning

Hempadur 15460 är en tvåkomponent amin-addukt härdad färg, baserad på epoxi. Den bildar en färgfilm med utmärkt resistens mot ett brett sortiment av kemikalier. För detaljerad resistensinformation hänvisas till separat Cargo Protection Guide.

Användningsområde

Som invändig beläggning i lasttankar av ett brett sortiment kemikalier. Kan även användas som inre beläggning i tankar med grå/svartvatten, saltvatten, borrningsgyttja, fisk (RSW) osv. Hempadur 15460 kan appliceras i temperaturer ner till 5°C / 41°F.

Segment

Industri, Sjöfart