[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Om cookies

Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.

Stäng

Hempadur 15500

Beskrivning

Hempadur 15500 är en tvåkomponent amin-addukt härdad färg, baserad på Novolac fenolepoxiteknologi. Den bildar en färgfilm med utmärkt resistens mot ett brett sortiment av kemikalier. För detaljerad resistensinformation hänvisas till separat Cargo Protection Guide.

Användningsområde

För skydd av kemikalietankar.

Segment

Sjöfart