[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Om cookies

Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.

Stäng

Hempadur 15570

Beskrivning

Hempadur 15570 är en tvåkomponent polyamidaddukt härdad epoxifärg. Bildar en slitstark och mycket korrosionsbeständig beläggning i temperaturer ner till -10°C. Kulör 12430 (Mio) med järnglimmerpigment kan också appliceras under fuktiga förhållanden på stålytor, med en temperatur som är under daggpunkten och på fuktiga ytor. Den grågula 21780 kulören innehåller zinkfosfat.

Användningsområde

Som underhålls- och reparationsgrundfärg, mellanstryk och/eller täckfärg i Hempadur system i mycket korrosiv miljö. Som täckfärg då ytans kosmetiska utseende är mindre viktig. Som epoxigrundfärg som härdar i låga temperaturer, mellanstryk eller täckfärg enligt specificerade målningssystem. Som tillfällig grundfärg i tjärepoxisystem. Som dimmskikt (mist coat) på Galvosil produkter.

Segment

Sjöfart, Industri