[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur 15590

Beskrivning

Hempadur 15590 är en tvåkomponent epoxigrundfärg speciellt formulerad för ytor exponerade för mekaniskt slitage.

Användningsområde

Grundfärg/"holding primer" för slitageresistent epoxifärg. Kan appliceras och härda ner till +5 grader Celsius. För användning i temperaturer över 5°C / 41°F , 10°C / 50°F eller högre rekommenderas.

Segment

Industri, Sjöfart