[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPADUR 15600

Beskrivning

HEMPADUR 15600 är en tvåkomponent, aminaddukthärdad ren epoxifärg med mycket god vidhäftning till stål och resitens mot råolja, oljeprodukter och havsvatten.

Användningsområde

Som invändig beläggning i ballasttankar, produkttankar och lasttankar för råolja i oljetankers som skall målas enligt IMO-PSPC krav (Resolutions MSC.215(82) and MSC.288(87)).
Kan även användas som inre beläggning i tankar med grå/svartvatten, saltvatten, gyttja, fisk (RSW), spillolja osv.

Segment

Industri