[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Om cookies

Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.

Stäng

Hempadur 17630

Beskrivning

Hempadur 17630 är en tvåkomponent, polyamidaddukt härdad epoxifärg av tjockfilmstyp. Bildar en hård och tålig färgfilm som har god resistens mot slitage, havsvatten och olika oljor.

Användningsområde

Som grundfärg i ballasttankar och liknande. Som grundfärg i epoxisystem i atmosfärisk exponering eller i havsvatten, t.ex. fartygsskrov. Kan appliceras i temperaturer ner till -10°C. Hempadur 17633 används i kalla/milda klimat, Hempadur 17630 i varmare klimat.

Segment

Sjöfart