[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Om cookies

Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.

Stäng

Hempadur 35560

Beskrivning

Hempadur 35560 är en tvåkomponent, lösningsmedelfri polyaminaddukt härdad epoxifärg av tjockfilmstyp, som härdar till en beläggning med god resistens mot färskvatten.

Användningsområde

Som beläggning i dricksvattentankar och rör.

Segment

Industri, Sjöfart