[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Om cookies

Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.

Stäng

Hempadur 45141

Beskrivning

Hempadur 45141 är en tvåkomponent, polyamidaddukt härdad epoxifärg, med god vätningsförmåga och låg vattenpermeabilitet. Bildar en hård, slitstark och tålig färgfilm som har god resistens mot saltvatten, mineraloljor, alifatiska kolväten och stänk av bensin och liknande produkter. Ofarlig för spannmålslaster.

Användningsområde

1. Som grundfärg, mellanstryk och/eller täckfärg av tjockfilmstyp i kvalificerade färgsystem enligt specifikation. (Som täckfärg då ytans kosmetiska utseende är mindre viktig.) 2. Vid reparations- och underhållsarbeten av luckor, däck, lastrum, ballasttankar etc. i temperaturer över 15°C / 59°F. Hempadur 45141 används i varmare klimat. Hempadur 45143 används i kalla/milda klimat – se Appliceringsförhällanden på nästa sida.

Segment

Industri, Sjöfart