[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur 45182

Beskrivning

Hempadur 45182 är en tvåkomponent, lågtemperaturhärdande, modifierad polyamidaddukthärdad epoxifärg.

Användningsområde

För marint och industriellt bruk som vidhäftningsfärg (”tiecoat”) mellan epoxi och fysikaliskt torkande beläggningar. I marint bruk som spärrskikt (”sealer”) på gammal antifouling på fartygsbottnar från köl till djupvattenlinje. Utnyttjas som avslutande grundfärgsskikt före applicering av antifouling-färg.

Segment

Sjöfart