[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Om cookies

Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.

Stäng

HEMPADUR 47960

Beskrivning

HEMPADUR 47960 är en tvåkomponent, polyamidaddukt härdad, epoxifärg av tjockfilmstyp som kombinerar en relativt hög torrhalt med en kort torktid. VOC kompatibel. Förlängda övermålningsegenskaper. Pigmenterad med zinkfosfat.

Användningsområde

Som grundfärg i mild till måttligt korrosiv miljö.

Som mellanfärg eller täckfärg i epoxisystem i måttlig till mycket korrosiv miljö.

Som enskikts epoxi grund- och täckfärg, tillgänglig i olika kulörer.

Kan användas direkt på uthärdat zinksilikat (GALVOSIL produkter) eller sprutmetalliserade ytor för att minimera "popping".

Segment

Industri

Kontakta oss

För ytterligare information vänligen kontakta