[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Om cookies

Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.

Stäng

Hempadur Avantguard 550

Beskrivning

Hempadur Avantguard 550 är en tvåkomponent, aktiverad zinkepoxyprimer, i överensstämmelse med Level 3, type II, SSPC Paint 20, 2002. Hempadur Avantguard 550 funktionerar som en zinkrik epoxi med högre mekanisk hållbarhet. Kan utnyttja ASTM D520, type II zinc dust (zinkdamm).

Användningsområde

Som en universalprimer för långtidsskydd av stål i extrema korrosionsmiljöer

Segment

Industri