[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur Avantguard 550

Beskrivning

Hempadur Avantguard 550 är en tvåkomponent, aktiverad zinkepoxyprimer, i överensstämmelse med Level 3, type II, SSPC Paint 20, 2002. Hempadur Avantguard 550 funktionerar som en zinkrik epoxi med högre mekanisk hållbarhet. Kan utnyttja ASTM D520, type II zinc dust (zinkdamm).

Användningsområde

Som en universalprimer för långtidsskydd av stål i extrema korrosionsmiljöer

Segment

Industri