[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Om cookies

Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.

Stäng

Hempadur Avantguard 750

Beskrivning

Hempadur Avantguard 750 är en tvåkomponent, aktiverad zinkrik epoxiprimer, i överensstämmelse med ISO 12944 Part 5, 2007 och Level 2, type II, SSPC Paint 20, 2002. Kan utnyttja ASTM D520, type II zinc dust (zinkdamm).

Användningsområde

Som en universalprimer för långtidsskydd av stål i extrema korrosionsmiljöer.

Segment

Industri