[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Om cookies

Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.

Stäng

Hempadur EM 35740

Beskrivning

Hempadur EM 35740 är en tvåkomponent grundfärg med mycket hög torrhalt och lågt VOC-tal. Den har goda grundfärgsegenskaper och är lämpad för påföring i fuktiga miljöer på stål där blästring inte är möjlig. Målade områden, såsom ballast tankar, kan efter kort tid vattenfyllas och åter tas i bruk.

Användningsområde

Avsedd för mindre områden som är svårtillgängliga där klimatkontroll och förbehandling innebär svårigheter. Speciellt rekommenderad för mindre reparationsmålning ombord i vattenballast tankar. Hempadur EM 35740 kan utnyttjas på något fuktig yta och vid 100% relativ fuktighet. Huvudsakligen avsedd för påföring med pensel.

Segment

Sjöfart