[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur Multi-Strength 45703

Beskrivning

Hempadur Multi-Strength 45703 är en tvåkomponent,aluminiumpigmenterad epoxigrundfärg av tjockfilmstyp, som härdar till en slitstark och korrosionsresistent beläggning. Kan appliceras med kraftfull standardutrustning för högtryckssprutning.

Användningsområde

Som slitagebeständig grundfärg för Multi-Strength system vid exponering i vatten och "splash-zone" områden.

Segment

Industri, Sjöfart