[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Om cookies

Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.

Stäng

Hempadur Multi-Strength 45703

Beskrivning

Hempadur Multi-Strength 45703 är en tvåkomponent,aluminiumpigmenterad epoxigrundfärg av tjockfilmstyp, som härdar till en slitstark och korrosionsresistent beläggning. Kan appliceras med kraftfull standardutrustning för högtryckssprutning.

Användningsområde

Som slitagebeständig grundfärg för Multi-Strength system vid exponering i vatten och "splash-zone" områden.

Segment

Industri, Sjöfart