[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Om cookies

Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.

Stäng

Hempadur Multi-Strength 45751

Beskrivning

Hempadur Multi-Strength 45751 är en tvåkomponent, epoxi-polyamid/amin grundfärg av tjockfilmstyp, som härdar till en slitstark och korrosionsresistent beläggning. Kan appliceras med effektiv, normal högtrycksspruta utrustning.

Användningsområde

Som slitstark beläggning på ytor som utsätts för högt slitage och aggressiva korrosionsförhållanden, som t.ex. ramper, fartygsskrov och torra lastrum. Som ballasttank beläggning för speciella ändamål, t.ex. i kemikalietankfartyg som transporterar varma laster och för andra ändamål då en "ren" epoxi beläggning krävs. Som täckfärg då det kosmetiska utseendet är av mindre betydelse. Hempadur Multi-Strength 45751 används i varma klimat. Hempadur Multi-Strength 45753 används i kalla klimat. Se Appliceringsförhällanden.

Segment

Industri, Sjöfart