[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur Multi-Strength 45753

Beskrivning

Hempadur Multi-Strength 45753 är en tvåkomponent, epoxi-polyamid/amin grundfärg av tjockfilmstyp, som härdar till en slitstark och korrosionsresistent beläggning. Kan appliceras med effektiv, normal högtrycksspruta utrustning.

Användningsområde

Som slitstark beläggning på ytor som utsätts för högt slitage och aggressiva korrosionsförhållanden, som t.ex. ramper, fartygsskrov och torra lastrum. Som ballasttank beläggning för speciella ändamål, t.ex. i kemikalietankfartyg som transporterar varma laster och för andra ändamål då en "ren" epoxi beläggning krävs. Som täckfärg då det kosmetiska utseendet är av mindre betydelse. Hempadur Multi-Strength 45751 används i varma klimat. Hempadur Multi-Strength 45753 används i kalla klimat. Se Appliceringsförhällanden.

Segment

Industri, Sjöfart