[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Om cookies

Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.

Stäng

Hempadur Multi-Strength GF 35870

Beskrivning

Hempadur Multi-Strength GF 35870 är en tvåkomponent, aminaddukt härdad, glaspartikelförstärkt epoxibeläggning. Bildar en hård, slag- och slitage resistent beläggning, med god resistens mot havsvatten, mineraloljor och alifatiska kolväten samt mot stänk av bensin och liknande produkter. Kan efter applicering utsättas tidigt för vatten och fortsätter att härda under vatten.

Användningsområde

Som grundfärg av tjockfilmstyp primärt på ytor utsatta för hårt slitage och/eller mycket korrosiv miljö, t.ex. splash zoner, vattenlinjebälten, vågbrytare, pålverk och arbetsdäck. Kan också användas som invändig beläggning i tankar för råolja och brännolja.

Segment

Industri, Sjöfart