[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Om cookies

Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.

Stäng

HEMPADUR SPEED-DRY ZP 500

Beskrivning

HEMPADUR SPEED-DRY 500 är en tvåkomponent epoxifärg av tjockfilmstyp, som kombinerar en hög volymtorrhalt med en kort torktid samt optimerade egenskaper för verkstadsapplicering av kompletta färgsystem. Innehåller zinkfosfat för bättre korrosionsskydd.

Användningsområde

HEMPADUR SPEED-DRY ZP 500 är lämplig för skyddande av nybyggnationer och som underhåll av stålstrukturer då snabb hantering och korta övermålningsintervall krävs, såsom t.ex. industrihallar, stadion, utställningshallar, flygplatser, broar, kraftverk, raffinaderier, kemikalie och petrokemiska fabriker i ett brett spektrum av rostskyddande färgsystem.

Segment

Industri