[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Om cookies

Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.

Stäng

Hempaline Defend 630 Cure 72

Beskrivning

Hempaline Defend 630 är en lösningsmedelsfri, högpresterande fenolepoxibeläggning med mycket god kemikalieresistens mot ett brett urval av kemikalier och lösningsmedel. Hempaline Defend 630 kan appliceras som 1 eller 2 skikts system, och som en del av manuellt eller sprutapplicerat glasfiberförstärkt system. Hempaline Defend 630 finns som Standard (Cure 72) version och Fast Return to Service (Cure 24) version, som båda erbjuder den samma höga prestandan.

Användningsområde

Hempaline Defend 630 är ämnad som en högpresterande invändig tankbeläggning för ett brett urval av petrokemiska produkter, inklusive (men inte begränsat till) råolja upp till 93°C /200˚F, MTBE, producerat vatten, alkoholer, aromatiska och alifatiska löningsmedel, flygbräsle, gasolinblandningar, utvalda syror och fräande kemikalier.

Segment

Industri