[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempaline Prepare 110

Beskrivning

Hempaline Prepare 110 är en högpresterande epoxibaserad betongsealer som erbjuder utmärkt vidhäftning till betong samt kemikalieresistenta täckfärger.

Användningsområde

För att grundmåla betong före applicering av andra Hempaline epoxiprodukter. Typiska appliceringar är:invändig målning av tankar, sekundära uppsamlingsdämningar, murade diken. Hempaline Prepare 110 kan användas som murbruk (Hempaline Prepare 150) genom att tillsätta Hempel’s Powder 67810. (Konsultera separata appliceringsanvisningar) Ej inkluderad i standardsortimentet. Tillgänglighet enligt avtal.


Segment

Industri