[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Om cookies

Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.

Stäng

Hempatex Hi-Build 46330

Beskrivning

Hempatex Hi-Build 46330 är en fysikaliskt torkande klorkautschukfärg. Resistent mot saltvatten, stänk av mineraloljor, alifatiska lösningsmedel och många olika kemikalier, men inte mot animaliska och vegetabiliska oljor eller aromatiska lösningsmedel.

Användningsområde

Som grundfärg, mellanstryk eller täckfärg på stål i måttlig till mycket korrosiv miljö. Även på ytor som nedsänks permanent i vatten.

Segment

Sjöfart