[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Om cookies

Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.

Stäng

Hempatex Hi-Build 46410

Beskrivning

Hempatex Hi-Build 46410 är en fysikaliskt torkande färg av tjockfilmstyp, med god kulörbeständighet som en matt finish. Baserad på akrylbindemedel utan klortillsatser. Innehåller zinkfosfat. Resistent mot saltvatten, stänk av alifatiska kolväten samt animaliska och vegetabiliska oljor.

Användningsområde

1. Som grundfärg, mellanstryk eller täckfärg i Hempatex-system i måttligt korrosiv miljö. 2. Som grundfärg för reparation och fläckmålning av containrar och andra objekt där en snabb och ekonomisk reparationsmålning önskas. 3. Som täckfärg för containrar.

Segment

Industri, Sjöfart, Container