[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Om cookies

Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.

Stäng

Hempel's Antifouling Globic NCT 8190M

Beskrivning

Hempel's Antifouling Globic NCT 8190M är en självpolerande och själv-ytutjämnande antifouling-färg, med hög torrhalt. Den är baserad på akrylbindemedel med nanokapsel teknologi. Den självpolerande egenskapen kontrolleras genom havsvattnets interaktion med nanokapslarnas skal/kärnstruktur. Produkten erbjuder unik mekanisk styrka genom förstärkning med oorganiska fibrer.
Ett kraftfullt innehåll av bioaktiva ämnen och den självpolerande egenskapen gör produkten lämplig för beväxningsskydd i upp till 5 år på fartyg som seglar i kustfart med risk för kraftig beväxning.
Denna produkt innehåller inte organiska tennföreningar som biocider och är i överensstämmelse med ”International Convention on the Control of Harmful Antifouling Systems on Ships” som godkändes av IMO i Oktober 2001 (IMO dokument AFS/CONF/26).

Användningsområde

Som beväxningshindrande färg för botten och bälte på fartyg i kustfart med låg till medelhög fart och aktivitet samt korta hamnuppehåll. Aluminiumskrov: se Anmärkningar på nästa sida.

Segment

Sjöfart