[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Om cookies

Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.

Stäng

Hempel's Antifouling Olympic 86951

Beskrivning

Hempel's Antifouling Olympic 86951 är en tennfri, självpolerande antifouling, med hög torrhalt. Poleringen baserar sig på ett jonbyte, som resulterar i ett hydroliserande, bioaktivt ytskikt. En oorganisk fiberförstärkning säkerställer en effektiv, kontrollerad polering och mekanisk styrka. Denna produkt innehåller inte organiska tennföreningar som biocider och är i överensstämmelse med ”International Convention on the Control of Harmful Antifouling Systems on Ships” som godkändes av IMO i Oktober 2001 (IMO dokument AFS/CONF/26).

Användningsområde

Som en ekonomisk antifouling-färg för botten och boottop, på fartyg i oceanfart med medelhög till hög fart och aktivitet med korta hamnuppehåll. Torrdockningsintervall upp till 36 månader är möjlig. Det totala antifouling-systemet anpassas efter det enskilda fartygets dockningsintervall, aktivitet, fart och driftsmönster.

Segment

Sjöfart