[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempel's Copper Free Antifouling 89720

Beskrivning

Hempel's Copper Free Antifouling 89720 är en koppar- och tennfri, självpolerande antifouling-färg, med hög torrhalt. Poleringen baserar sig på ett jonbyte, som resulterar i ett hydroliserande, bioaktivt ytskikt. En oorganisk fiberförstärkning säkerställer en effektiv, kontrollerad polering och mekanisk styrka. Denna produkt innehåller inte organiska tennföreningar som biocider och är i överensstämmelse med ”International Convention on the Control of Harmful Antifouling Systems on Ships” som godkändes av IMO i Oktober 2001 (IMO dokument AFS/CONF/26).

Användningsområde

1) Som antifouling-färg i kalla och tempererade vattenområden på aluminiumskrov, som inte behandlats med ett effektivt isolerande antikorrosivt system eller då koppar- och tennbaserade färger inte är lämpliga/tillåtna. Lämplig för fartyg med medelhög till hög fart och aktivitet med korta hamnuppehåll. 2) Som yttre skikt i kopparinnehållande tennfria antifouling system, t.ex. Globic, Oceanic och Olympic antifouling system på fartyg som byggs eller dockar i mycket förorenade vattenområden.

Segment

Sjöfart