[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Om cookies

Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.

Stäng

Hempel's Copper Free Antifouling 89720

Beskrivning

Hempel's Copper Free Antifouling 89720 är en koppar- och tennfri, självpolerande antifouling-färg, med hög torrhalt. Poleringen baserar sig på ett jonbyte, som resulterar i ett hydroliserande, bioaktivt ytskikt. En oorganisk fiberförstärkning säkerställer en effektiv, kontrollerad polering och mekanisk styrka. Denna produkt innehåller inte organiska tennföreningar som biocider och är i överensstämmelse med ”International Convention on the Control of Harmful Antifouling Systems on Ships” som godkändes av IMO i Oktober 2001 (IMO dokument AFS/CONF/26).

Användningsområde

1) Som antifouling-färg i kalla och tempererade vattenområden på aluminiumskrov, som inte behandlats med ett effektivt isolerande antikorrosivt system eller då koppar- och tennbaserade färger inte är lämpliga/tillåtna. Lämplig för fartyg med medelhög till hög fart och aktivitet med korta hamnuppehåll. 2) Som yttre skikt i kopparinnehållande tennfria antifouling system, t.ex. Globic, Oceanic och Olympic antifouling system på fartyg som byggs eller dockar i mycket förorenade vattenområden.

Segment

Sjöfart