[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPEL'S PRO ACRYLIC 55880

Beskrivning

HEMPEL'S PRO ACRYLIC 55880 är en tvåkomponent, isocyanatfri, akryltäckfärg, med god glans- och kulörbeständighet.

Resistent mot vatten och spill av alifatiska kolväten.

Härdar i temperaturer ner till 0°C/32°F.

Användningsområde

Som täckfärg på stål i mycket korrosiv miljö, där glans- och kulörbeständighet krävs.

Segment

Industri