[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPEL'S PRO ACRYLIC 55883

Beskrivning

HEMPEL´S PRO ACRYLIC 55883 är en tvåkomponent, isocyanatfri, akryltäckfärg, med god glans- och
kulörbeständighet. Resistent mot vatten och spill av alifatiska kolväten.
Härdar i temperaturer ner till 0°C.

Användningsområde

Som täckfärg på stål i mycket korrosiv miljö, där glans- och kulörbeständighet krävs.

Segment

Industri