[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Om cookies

Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.

Stäng

Hempel's Thinner 08230

Beskrivning

Hempel Farger tillverkas och levereras bruksfärdiga. Spädning krävs normalt inte efter att produkten är väl blandad och omrörd.
I de fall där ett tunt skikt (’’sealer’’) skall påföras eller färgen blivit för tjock i kall väderlek kan spädning, med i databladet rekommenderad förtunning krävas, för att erhålla lämplig konsistens för applicering.
Generellt skall spädning undvikas eller minimeras, för att säkerställa att kvalitén på målningsarbetet inte försämras p.g.a. för generös förtunning.
Om appliceringen sker i höga temperaturer (luft och/eller stål) kan en spädning även över det rekommenderade krävas, för att undvika torrsprutning och dålig filmformation.
Hempel's Thinners är blandade samman för att ge bästa möjliga stryk- och sprutbarhet.
I vissa fall kan rena, vanliga lösningsmedel utnyttjas som ersättning. Då dessa produkter ligger utanför vår kontroll avsäger vi oss allt ansvar för resultatet då ersättande produkter används. Vid spädning följ anvisningarna på respektive produktdatablad och eventuella Appliceringsanvisningar. För rengöring av utrustning med förtunning, vänligen se Anmarkningar på nästa sida.

Användningsområde

08230 (32°C / 90°F)

Förtunning för Hempalin kvalitéer och alkydbaserade produkter (utom Hempaquick kvaliteter).

Segment

Industri, Sjöfart