[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Om cookies

Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.

Stäng

HEMPEL’S VINYL ESTER GF 35910

Beskrivning

HEMPEL’S VINYL ESTER GF 35910 är en tvåkomponent, kallhärdande vinylester/arkrylsampolymer förstärkt med glasfiber. Kan appliceras i tjocka skikt med kraftfull standardutrustning för högtryckssprutning. 

Användningsområde

Som beläggning på ytor som nedsänks och som måste ha ytterst god beständighet mot kemiska angrepp. HEMPEL’S VINYL ESTER GF 35910 är lämplig för de flesta kemiska omgivningar om pH värdet ligger mellan 0 till 13. Produkten har också en utomordentlig resistens mot demineraliserat vatten och olika lösningsmedel. Produkten är också lämplig för aggressiv atmosfärisk exponering och spill. 

Segment

Industri