[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Om cookies

Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.

Stäng

Hemucryl Enamel Hi-Build 58030

Beskrivning

Hemucryl Enamel Hi-Build 58030 är en vattenburen färg, baserad på akryl dispersion. Bildar en blank, smutsavvisande yta som inte gulnar. God väder- och glansbeständighet. Speciellt anpassad för applicering med högtrycksspruta.

Användningsområde

Som blank täckfärg i vattenburna målningssystem på stålkonstruktioner, inom- och utomhus i måttlig till mycket korrosiv miljö. Vid användning på byggnader, skall man ta hänsyn till den relativt höga resistensen mot diffusion av vattenånga och koldioxid. För räcken och liknande rekommenderas alternativt en kemiskt härdande beläggning.

Segment

Industri, Sjöfart