[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Om cookies

Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.

Stäng

Products

Hempaline Prepare 110

är en högpresterande epoxibaserad betongsealer som erbjuder utmärkt vidhäftning till betong samt kemikalieresistenta täckfärger.

Hempel's Thinner 08080

08080 (25°C / 77°F)

Hempaquick kvalitéer.
Hempatex kvalitéer.
Hempathane topcoats och enamels.
Hempel's Antifoulings, Globic och Dynamic, Oceanic och Copper Free 89720

Hempel's Thinner 08230

08230 (32°C / 90°F)

Förtunning för Hempalin kvalitéer och alkydbaserade produkter (utom Hempaquick kvaliteter).

Hempel's Thinner 08450

08450 (23°C / 73°F)

Generell förtunning för Hempadur kvaliteter.

HEMPEL'S THINNER 08880

08880 (25°C/77°F) (MYCKET BRANDFARLIG)
Specialförtunning för: HEMPATHANE topcoats och enamels.

Hempalin Primer 12050

är en relativt snabbtorkande, zinkfosfat pigmenterad grundfärg baserad på olje- och uretanalkyd.

Hempel's Shopprimer E 15280

är en tvåkomponent, epoxipolyamidbaserad grundfärg, pigmenterad med zinkfosfat som rostskyddspigment.

Hempadur 15460

är en tvåkomponent amin-addukt härdad färg, baserad på epoxi.

Hempadur 15553

är en tvåkomponent, polyamidaddukthärdad epoxifärg. Bildar en flexibel, slitstark och slagtålig beläggning, med god vidhäftning.

HEMPADUR FAST DRY 15560

är en tvåkomponent, polyamidaddukt härdad epoxifärg, med mycket kort torktid.

Hempadur 15570

är en tvåkomponent polyamidaddukt härdad epoxifärg.

Hempadur 15590

är en tvåkomponent epoxigrundfärg speciellt formulerad för ytor exponerade för mekaniskt slitage.

HEMPADUR 15600

är en tvåkomponent, aminaddukthärdad ren epoxifärg med mycket god vidhäftning till stål och resitens mot råolja, oljeprodukter och havsvatten.

Hempel's Galvosil 15700

är en tvåkomponent, lösningsmedelbaserad, självhärdande oorganisk zinksilikatfärg, med enastående väderbeständighet och resistens mot nötning.

HEMPEL’S GALVOSIL FIBRE 15750

är en tvåkomponent, lösningsmedelbaserad, självhärdande oorganisk zinksilikatfärg, med enastående väderbeständighet och resistens mot nötning.

Hempel's Shopprimer ZS 15890

är en tvåkomponent, lösningsmedelburen zink etylsilikat shopprimer, som är konstruerad för automatisk sprutapplicering.

Hempel's Zinc Primer 16490

är en enkomponent, snabbtorkande, zinkrik fenoxi grundfärg med hög molekylär vikt.

HEMPATEX SPT 16500

är en tonad, enkomponent akryllack, med låg viskositet och goda utflytningsegenskaper.

HEMPADUR ZINC 17310

är en snabbtorkande, tvåkomponent, zinkrik epoxigrundfärg av tjockfilmstyp med hög torrhalt.

HEMPADUR ZINC 17320

är en tvåkomponent, zinkrik epoxigrundfärg.

Hempadur Avantguard 550

är en tvåkomponent, aktiverad zinkepoxyprimer, i överensstämmelse
med Level 3, type II, SSPC Paint 20, 2002.

Hempadur Zinc 17360

är en tvåkomponent, zinkrik epoxigrundfärg.

Hempadur Avantguard 750

är en tvåkomponent, aktiverad zinkrik epoxiprimer, i överensstämmelse med ISO 12944 Part 5, 2007 och Level 2, type II, SSPC Paint 20, 2002.

HEMPADUR FAST DRY 17410

är en tvåkomponent epoxifärg av tjockfilmstyp, som kombinerar en relativ hög torrhalt med en kort torktid. Innehåller zinkfosfat.

HEMPADUR SPEED-DRY ZP 500

är en tvåkomponent epoxifärg av tjockfilmstyp, som kombinerar en hög volymtorrhalt med en kort torktid samt optimerade egenskaper för verkstadsapplicering av kompletta färgsystem.

Hempadur Quattro 17634

är en tvåkomponent, universell epoxifärg, som härdar till en hård och slitstark beläggning, med god resistens mot slitage, havsvatten och olika oljor.

Hempadur Avantguard 860

är en tvåkomponent, aktiverad zinkrik epoxiprimer, i överensstämmelse med kraven i Level 1, type II, SSPC Paint 20, 2002 och ISO 12944 Part 5, 2007. Kan utnyttja ASTM D520, type II zinc dust (zinkdamm).

HEMUCRYL PRIMER HI-BUILD 18032

är en vattenburen grundfärg, baserad på akryl dispersion, med goda antikorrosiva egenskaper.

HEMUDUR 18500

är en vattenburen, tvåkomponent, polyaminhärdad epoxigrundfärg, med sinkfosfat som rostskyddspigment.

Hempel's Epoxy Filler 35250

är ett tvåkomponent, lösningsmedelfritt epoxispackel, som efter full härdning, är resistent mot vatten, alifatiska kolväten och liknande produkter.

Hempadur Spray-Guard 35490

är en lösningsmedelsfri tvåkomponent epoxi beläggning, som innehåller slitstarkt halkskyddmedel.

Hempadur Spray-Guard 35493

är en lösningsmedelsfri tvåkomponent epoxy beläggning, som innehåller slitstarkt halkskyddmedel.

Hempadur 35560

är en tvåkomponent, lösningsmedelfri polyaminaddukt härdad epoxifärg av tjockfilmstyp, som härdar till en beläggning med god resistens mot färskvatten.

HEMPADUR 35760

är en tvåkomponent, lösningsmedelsfri, fenol epoxi (novolac) färg av tjockfilmstyp, som härdar till en slitstark tankbeläggning med mycket hög korrosionsbeständighet och utmärkt resistens mot kemikalier.

Hempadur Multi-Strength GF 35870

är en tvåkomponent, aminaddukt härdad, glaspartikelförstärkt epoxibeläggning.

HEMPEL’S VINYL ESTER GF 35910

är en tvåkomponent, kallhärdande vinylester/arkrylsampolymer förstärkt med glasfiber.

Hempaline Defend 400 Cure 72

är en lösningsmedelfri, högpresterande epoxibeläggning med mycket god kemikalieresistens för invändig målning av tankar. Denna produkt är designad för enskiktsapplicering.

Hempaline Defend 630 Cure 72

är en lösningsmedelsfri, högpresterande fenolepoxibeläggning med mycket god kemikalieresistens mot ett brett urval av kemikalier och lösningsmedel. Hempaline Defend 630 kan appliceras som 1 eller 2 skikts system, och som en del av manuellt eller sprutapplicerat glasfiberförstärkt system.

HEMPEL SPEED COAT 43020

är en snabbtorkande, alkydgrundfärg/-täckfärg. Innehåller zinkfosfat.

HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43140

är en mycket snabbtorkande antikorrosiv grundfärg/täckfärg, som innehåller zinkfosfat.

HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43141

är en snabbtorkande antikorrosiv, enskikts grundfärg/täckfärg,
som innehåller zinkfosfat som rostskyddspigment.

Hempafire Pro 315 43360

är en enkomponent, lösningsmedelsbaserad, brandskyddfärg för passivt brandskydd av stålkonstruktioner. Lämpar sig både för verkstads- och platsmålning.

Hempafire Pro 315 Fast Dry 43361

är en enkomponent, lösningsmedelsbaserad, brandskyddfärg för passivt brandskydd av stålkonstruktioner. Lämpar sig både för verkstads- och platsmålning.

HEMPACORE ONE 43600

är en enkomponent, lösningsmedelsbaserad, fysikaliskt torkande brandskyddfärg för passivt brandskydd av stålkonstruktioner. Lämpar sig både för verkstads- och platsmålning. HEMPACORE ONE 43600 kan påföras upp till 1500 mikron (60 mils) torrfilmtjocklek per skikt.

HEMPACORE ONE FD 43601

är en enkomponent, snabbtorkande, lösningsmedelsbaserad, fysikaliskt torkande brandskyddfärg för passivt brandskydd av stålkonstruktioner. Lämpar sig både för verkstadsoch platsmålning.

Hempadur 45141

är en tvåkomponent, polyamidaddukt härdad epoxifärg, med god vätningsförmåga och låg vattenpermeabilitet.

Hempadur 45143

är en tvåkomponent, polyamidaddukt härdad epoxifärg, med god vätningsförmåga och låg vattenpermeabilitet.

HEMPADUR FAST DRY 45410

är en tvåkomponent epoxifärg med hög torrhalt.

Hempadur Multi-Strength 45540

är en tvåkomponent, aminaddukt härdad, epoxibeläggning.

Hempadur Multi-Strength 45703

är en tvåkomponent,aluminiumpigmenterad epoxigrundfärg av tjockfilmstyp, som härdar till en slitstark och korrosionsresistent beläggning.

Hempadur Multi-Strength 45751

är en tvåkomponent, epoxi-polyamid/amin grundfärg av tjockfilmstyp, som härdar till en slitstark och korrosionsresistent beläggning.

Hempadur Multi-Strength 45753

är en tvåkomponent, epoxi-polyamid/amin grundfärg av tjockfilmstyp, som härdar till en slitstark och korrosionsresistent beläggning.

HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45851

är en självgrundande, tvåkomponent polyamid/amin härdad epoxifärg av tjockfilmstyp, som härdar till en slitstark beläggning med god resistens mot vatten.

Hempadur Mastic 45880

är en tvåkomponent, polyamidaddukt härdad, epoxifärg av tjockfilmstyp, med hög torrhalt.

Hempadur Mastic 45881

är en tvåkomponent, polyamidaddukt härdad, epoxifärg av tjockfilmstyp, med hög torrhalt.

HEMPADUR MASTIC 4588W

är en tvåkomponent, epoxifärg av tjockfilmstyp, med hög torrhalt.

HEMPAPRIME Multi 500 Summer

är en tvåkomponent, snabbtorkande epoxifärg med hör torrhalt. Bildar en slitstark och hållbar beläggning i målningssystem för mycket korrosiva miljöer.

HEMPAPRIME Multi 500 Winter

är en tvåkomponent, snabbtorkande epoxifärg med hör torrhalt. Bildar en slitstark och hållbar skyddande beläggning i målningssystem för mycket korrosiva miljöer.

Hempatex Hi-Build 46410

är en fysikaliskt torkande färg av tjockfilmstyp, med god kulörbeständighet som en matt finish.

HEMPADUR 47140

är en tvåkomponent, polyamidaddukt härdad epoxifärg av tjockfilmstyp, som kombinerar en relativ hög torrhalt med en kort torktid. VOC kompatibel.

HEMPADUR 47200

är en tvåkomponent, polyaminaddukt härdad epoxifärg, med mycket kort torktid.

Hempadur Easy 47700

är en tvåkomponent, epoxifärg av tjockfilmstyp, som härdar till en hård och slitstark beläggning, med god resistens mot slitage och havsvatten.

Hempadur Uniq 47741

är en tvåkomponent, polyamid/amin härdad ren epoxigrundfärg av tjockfilmstyp.

Hempadur Uniq 47743

är en tvåkomponent, polyamid/amin härdad ren epoxigrundfärg av tjockfilmstyp.

HEMPADUR IMPACT 47800

är en tvåkomponent, ren epoxifärg av tjockfilmstyp, som härdar till en slitage-, slag- och korrosionsresistent beläggning.

HEMPADUR 47960

är en tvåkomponent, polyamidaddukt härdad, epoxifärg av tjockfilmstyp som kombinerar en relativt hög torrhalt med en kort torktid. VOC kompatibel.

HEMUDUR 48500

är en vattenburen, tvåkomponent, snabbtorkande polyaminhärdad epoxifärg, med rostskyddspigment.

HEMPACORE AQ 48860

är en enkomponent, vattenburen, klorfri, fysikaliskt torkande brandskyddfärg för passivt brandskydd av stålkonstruktioner. Innehåller inte flyktiga organiska föreningar VOC (enligt ISO11890-2) och lämpar sig både för verkstads- och platsmålning.

Hempalin Enamel 52140

är en blank alkydtäckfärg, som bildar en väderbeständig yta.

HEMPAQUICK ENAMEL 53840

är en snabbtorkande alkydtäckfärg, med god glans- och kulörbeständighet.

HEMPEL'S POLYENAMEL 55102

är en tvåkomponent, högblank akrylpolyuretantäckfärg, med alifatisk isocyanat som härdare.

Hempathane Topcoat 55210

är en tvåkomponent, blank akrylpolyuretantäckfärg, med alifatisk isocyanat som härdare.

HEMPATHANE TOPCOAT 55213

är en tvåkomponent, halvblank akrylpolyuretantäckfärg, med god glans- och kulörbeständighet.

HEMPATHANE TOPCOAT 55214

är en tvåkomponent, blank akrylpolyuretantäckfärg, med god glans- och kulörbeständighet.

HEMPATHANE SPEED-DRY TOPCOAT 250

är en tvåkomponent polyuretantäckfärg, med alifatisk isocyanat som härdare. Mycket god glans- och kulörbeständighet.

Hempathane HS 55610

är en tvåkomponent, blank polyuretantäckfärg, med alifatisk isocyanat som härdare. God glans-och kulörbeständighet.

HEMPATHANE HS 55613

är en tvåkomponent, halvblank polyuretantäckfärg, med alifatisk isocyanat som härdare.

HEMPATHANE HS 55810

är en tvåkomponent, polyuretantäckfärg, med alifatisk isocyanat som härdare.

HEMPEL'S PRO ACRYLIC 55880

är en tvåkomponent, isocyanatfri, akryltäckfärg, med god glans- och kulörbeständighet.

HEMPEL'S PRO ACRYLIC 55883

är en tvåkomponent, isocyanatfri, akryltäckfärg, med god glans- och kulörbeständighet.

HEMPATHANE 55930

är en tvåkomponent, högblank polyuretantäckfärg, som härdar med alifatiska isocyanater.

Hempatex Enamel 56360

är en fysikaliskt torkande täckfärg baserad på akrylharts utan klortillsatser för optimering av glans- och kulörbeständighet.

Hempel's Silicone Acrylic 56940

är en värmebeständig, aluminiumpigmenterad akrylmodifierad polysiloxanfärg.

HEMUTHANE ENAMEL 58510

är en vattenburen, tvåkomponent polyuretantäckfärg, med utmärkt glans- och kulörbeständighet.

Hempel's Anti-Slint 67500

är flamtorkad kvartssand med en medel partikelstorlek på cirka 0,5 mm.

HEMPEL'S LIGHT CLEAN 99350

är ett lösningsmedelfritt, koncentrerat alkaliskt rengöringsmedel, baserat på ytaktiva ämnen, emulgeringsmedel och vatten.

Kontakt

För ytterligare information vänligen kontakta

Produktsök