[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Om cookies

Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.

Stäng

Hempel's Antifouling Classic 76110

Beskrivning

Hempel's Antifouling Classic 76110 är en konventionell, ”mjuk” (upplöslig matrix) antifouling baserad på eroderande bindemedel. Denna produkt innehåller inte organiska tennföreningar som biocider och är i överensstämmelse med ”International Convention on the Control of Harmful Antifouling Systems on Ships” som godkändes av IMO i oktober 2001 (IMO dokument AFS/CONF/26).

Användningsområde

Som antifouling från köl till lättlastlinjen på fartyg, som huvudsakligen opererar i kalla och tempererade vattenområden, med korta hamnuppehåll.

Segment

Yacht, Sjöfart

Kontakt

För ytterligare information vänligen kontakta

Y-corporate-banner-2-2017

Båtvårdsguiden

Ladda ner din kopia idag och få bästa möjliga start på ditt målningsprojekt.

Paint Manual SE 2017